پیگیری نتیجه در خواست استخدامی

-با وارد کردن کد رهگیری در فیلد زیر میتوانید وضعیت خود استخدامی خود را مشاهده کنید.
-تذکر: توجه داشته باشید که برای پیگیری باید ۲۴ ساعت از پرکردن فرم استخدام شما گذشته باشد و ما اطلاعات شما را تایید کرده باشیم!
-برای امتحان مجدد یا وارد کردن کد رهگیری جدید صفحه را رفرش (Refresh) کنید!