ثبت اطلاعات کارآفرینان

ثبت اطلاعات کارآفرینی

ثبت اطلاعات کارآفرینان

این فرم جهت ثبت نام شما کارآفرینان عزیز میباشد

مرحله 1 از 2

50%
  • باسلام خدمت شما کارآفرین محترم:
    دراین بخش با وارد کردن اطلاعات خواسته شده و حوضه کاری مد نظر خود می توانیم درراستای ایجاد کسب و کار و سرمایه کافی برای از بین بردن مشکل اشتغال و همچنین تقویت فرهنگ کار و کار آفرینی در جامعه باهم همکاری های لازم را داشته باشیم و تا حد امکان مشکل اشتغال جوانان و قشر جویای کار را کاهش دهیم.
    باشد که مسمر به فایده باشد